خبرنگاران مطالبه گر حق و وجدان بیدار جامعه هستند

 خبرنگاران مطالبه گر حق و وجدان بیدار جامعه هستند
محمدمخبردر پیامی به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاران را مطالبه‌گران حق، وجدان بیدار جامعه و مجاهدانی سختکوش و خستگی ناپذیر در مسیر تنویر افکار عمومی جامعه دانست.
منبع خبر : iribnews.ir