الکترونیکی شدن ۹۰ درصد پرونده‌های ثبتی

الکترونیکی شدن ۹۰ درصد پرونده‌های ثبتی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الکترونیکی شدن ۹۰ درصد پرونده‌های ثبتی و ۸۰ درصد دفاتر در دفترخانه‌های اسناد رسمی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir