کلاهبرداری جوان دهه هشتادی با شگرد رمز ارز

کلاهبرداری جوان دهه هشتادی با شگرد رمز ارز
متهم ۲۰ ساله که خود را در فضای مجازی استاد ارز دیجیتال معرفی کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
منبع خبر : yjc.news