انحصارطلبی آمریکا به بازار تراشه‌ها رسید

انحصارطلبی آمریکا به بازار تراشه‌ها رسید
در ادامه سیاست‌های انحصارطلبانه آمریکا، این کشور بودجه سنگینی را برای کنترل صنعت نیمه‌رسانا‌ها تصویب کرده است.
منبع خبر : yjc.news