بازدیدفرمانده نیروی هوایی پاکستان از دانشگاه هوایی شهید ستاری

بازدیدفرمانده نیروی هوایی پاکستان از دانشگاه هوایی شهید ستاری
هیئت نظامی نیروی هوایی جمهوری پاکستان از فعالیت‌ها و دستاورد‌های علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری بازدید کردند.
منبع خبر : iribnews.ir