گوترش: به برقراری آتش بس فوری در غزه نیازمندیم

گوترش: به برقراری آتش بس فوری در غزه نیازمندیم


گوترش: به برقراری آتش بس فوری در غزه نیازمندیم

گوترش: به برقراری آتش بس فوری در غزه نیازمندیم

گوترش
منبع خبر : iribnews.ir