کدام محافظان شهید شدند؟

کدام محافظان شهید شدند؟
سرهنگ حسن اکبری از اعضای سرتیم حفاظتی رهبر معظم انقلاب در یک مأموریت آموزشی به تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال ۹۵ به شهادت رسید.
منبع خبر : iribnews.ir