دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند

دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند

دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کندبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ سیاستمدار پاکستانی گفت: دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.وزیرسابق حقوق بشر پاکستان ضمن محکوم کردن اقدام تحریک آمیز وزیر تندرو کابینه رژیم صهیونیستی با حضور در مسجد الاقصی، از دولت اسلام آباد خواست موضع قوی تری علیه رژیم اشغالگر اتخاذ کند.شیرین مزاری با انتقاد از سکوت برخی کشور‌ها در قبال تحرکات توهین آمیز رژیم صهیونیستی، در برابرتوطئه سازش با اشغالگران فلسطین و یا به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی هشدار داد.سیاستمدار پاکستانی: دولت اسلام آباد موضع قوی تر علیه اسرائیل ...

سیاستمدار پاکستانی: دولت اسلام آباد موضع قوی تر علیه اسرائیل ...

دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند ...

دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند ...
سیاستمدار پاکستانی: دولت اسلام آباد موضع قوی تر علیه اسرائیل ...

سیاستمدار پاکستانی: دولت اسلام آباد موضع قوی تر علیه اسرائیل ...

سیاستمدار پاکستانی: دولت اسلام آباد موضع قوی تر علیه اسرائیل ...
www.irna.ir › news › سیاستمدار-پاکستانی-دولت-اس...

دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند - قطره

دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند - قطره
... تحریک آمیز وزیر تندرو کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی در یورش به مسجدالاقصی، از دولت اسلام آباد خواست موضع قوی تری علیه اسرائیل اتخاذ کند.

ایران جنایت اخیر صهیونیستها و همزمانی آن با سناریوی مشترک و ...

ایران جنایت اخیر صهیونیستها و همزمانی آن با سناریوی مشترک و ...
دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند ...

تحلیل هزینه – فایده ی راهبرد حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی در ...

تحلیل هزینه – فایده ی راهبرد حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی در ...
سیاستمدار پاکستانی گفت، دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.وزیرسابق حقوق بشر پاکستان ضمن محکوم کردن اقدام تحریک آمیز ...

شماره ۲۰۴۲ | چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | صفحه ۱ - روزنامه همدلی

شماره ۲۰۴۲ | چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | صفحه ۱ - روزنامه همدلی
سیاستمدار پاکستانی: دولت اسلام آباد موضع قوی تر علیه اسرائیل ...

[PDF] رژیم صهیونیستی و امارات راهبردی ائتالف تاثیر فارس خلیج امنیت بر

[PDF] رژیم صهیونیستی و امارات راهبردی ائتالف تاثیر فارس خلیج امنیت بر
وی با انتقاد از سکوت دیگر کشورها در قبال تحرکات توهین آمیز اسرائیل، از دولت پاکستان خواست تا موضع قوی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.

خطیبزاده: از نفوذ بیشتر رژیم صهیونیستی در جهان اسلام جلوگیری شود

خطیبزاده: از نفوذ بیشتر رژیم صهیونیستی در جهان اسلام جلوگیری شود
دولت اسلام آباد موضع قوی تری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند - قطره
منبع خبر : iribnews.ir